Plastens påverkan på miljön

Det stora samtalsämnet som på senare tid väckt liv i många debatter. Är plastemballage miljöfarligt och i så fall på vilket sätt?

Hur påverkas miljön?

Plast påverkar miljön liksom de flesta anda verksamheter i vårt samhälle. Miljöpåverkan sker främst vid tillverkningen som är koncentrerad till ett fåtal stora enheter. Moderna processer gör att utsläppen minimeras. Vid PE/PP* framställning släpps endast små mängder eten och propan ut. Utvecklingsarbetet pågår ständigt för att minska utsläppen och när de plastbearbetande industrierna vidareförädlar råvaran är utsläppen obetydliga.

För att återvinna PE/PP* av hushållens förpackningar krävs att de källsorteras. Insamlade förpackningar mals ned, tvättas och smälts till råvara. Energiinnehållet kan återvinnas genom förbränning och då sparas motsvarande mängd olja. Vid fullständig förbränning bildas koldioxid och vatten som båda förekommer naturligt i luften. Nergrävd i soptippar bryts PE/PP* ned mycket långsamt. PE/PP* ger inte ifrån sig några giftiga lakrester.

Varje Led i produktcykeln har ett miljöansvar

Enda sättet att påverka utvecklingen är att vi alla tar ansvar och samtidigt stället krav. Vi som leverantörer av emballage ställer krav på tillverkarna samtidigt som vi har ett upplysningansvar. Du som är emballageanvändare har ansvar för att använt emballage hamnar på rätt ställe dvs återvinns på rätt sätt och inte hamnar i naturen. 

Fördelar med PE/PP* förpackningar:

-Låg vikt sparar bränsle vid transport

-Uppbyggda av enbart kol och väte

-Låg vikt, tunna väggar

-Lågt pris, liten materialåtgång

-Fukttålig det vill säga goda förpackningsegenskaper

-Lätt att försluta, svetsbar

-Låg energiåtgång per produkt

-Genomskinlig

Förklaring av PE/PP

PE-Polyten, används till förpackningsfilm och krympfilm

PP-Polypropen, används till förpackningsfilm framförallt livsmedel

Tillagd i varukorgen