SKUMFOLIE 1mm

SKUMFOLIE 2mm

SKUMFOLIE 3mm

PALLMELLANLÄGG SKUMFOLIE

SKUMFOLIEPÅSAR