Biosustainable

Swedbags framgångar med att tillverka en miljövänligare kasse

Swedbag har utvecklat ett nytt miljövänligare material för plastbärkassar, Biosustainable. Ett material där nyråvaran till 75% är ersatt med återvunnen plast samt material framställt av ostronskal. Den återvunna plasten är insamlad och tvättad i ett slutet system. Materialet som är baserat på ostronskal kommer från tvättade och nermalda ostronskal.

Swedbag har testat materialet och tagit hänsyn till en mängd aspekter för att hitta rätt mix av de två materialen. Det har gett oss blandning; 25% ostronskal och 70% återvunnen plast. 5% är en mix av pigment samt material som ger plasten nödvändiga egenskaper för tryckbarhet, konvertering och styrka som krävs av en kasse.

Fördelarna med att producera kassar i materialet Biosustainable är att koldioxidutsläppet är mindre än vid användande av ny fossil råvara LDPE (Polyeten). Vid användning av 1 kg Biosustainable sparar vi in lite över 1 liter olja.

Swedbag jobbar med ständiga förbättringar för miljö och strävar efter att vara pionjärer. Biosustainable är vår senaste nyhet!

Källa www.swedbag.se

2017-06-13 19:03